top of page

Tech-palvelut

Palvelujemme tuottamisesta vastaavat tuotekehitys- ja tuotantotiimimme. Lue lisää tiimeistä ja palveluista.

RV_OAC_Tech_Img-02.jpg
Tuotekehitystiimimme

Ketterä tuotekehitystiimimme hallitsee tuotteiden konseptoinnin, muotoilun, valmistustekniikan valinnan, sekä sarjavalmistuksen tuotannollistamisen.

 

Käytämme tehokkaita nykyaikaisia suunnitteluohjelmia kuten SolidWorks & Rhinoceros 3D. Meillä on erityisesti kokemusta nykyaikaisista pikavalmistusratkaisuista tuotekehitysvaiheessa ja hyödynnämme muun muassa 3D-tulostusosaamistamme tehokkaasti.

Anchor R&D

TEOLLINEN MUOTOILU

Konseptoimme ja kehitämme erilaisia tuotteita ja ratkaisukokonaisuuksia, sekä tarjoamme erilaisia mallinnuspalveluja riippumatta tuotelehityksesi vaiheesta.

 

Asiantuntijoillamme on laajasti muotoiluosaamista eri toimialoilta aina puolustusteollisuudesta pienelektroniikan valmistamiseen.

RV_OAC_Tech_Img-13.jpg
kuitu-11.jpg

PROTOTYPIOINTI

Prototypiointi on osa teollisen muotoilun prosessiamme, missä suunnittelemme, valmistamme ja testaamme erilaisia prototyyppejä. Sen avulla pyrimme varmistamaan tuotteiden käytettävyyden ja toiminnallisuuden. 

materiaalien ja
teknologioiden valinta

Tuotekehitystiimissämme on laajalti kokemusta eri komposiittimateriaaleista, mikä auttaa meitä valitsemaan kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvat valmistusmateriaalit sekä teknologiat. Teemme tarvittaessa myös lujuuslaskelmia ja materiaalien lujuustestauksia, jotta tuotteet täyttävät varmasti kaikki vaadittavat kriteerit.

OACTech- Carbon1
OACTech- Carbon9

TESTAUS

Valmistuslaitteiden ohella meillä on omat testijärjestelmät ja -laitteistot. Testausjärjestelmämme auttavat löytämään parempia ratkaisuja muun muassa turvallisuuden kannalta. Varmistamme aina testaamalla, että valmistamamme ratkaisut ovat turvallisia elinkaaren kaikissa vaiheissa.

TUOTANNOLLISTAMINEN

Tuotannollistaminen on tärkeä vaihe ennen varsinaisen sarjatuotannon aloittamista. Suunnittelemme tuotantoprosessit, työkalut ja muotit huolella ja mietimme, mitkä työvaiheet voidaan mahdollisesti automatisoida. 

RV_OAC_Tech_Img-04.jpg
RV_OAC_Tech_Img-17.jpg
Tuotantotiimimme

Tuotantotiimiemme ammattilaiset ovat sarjavalmistuksen mestareita. Työskentelemme sarjatuotannon eri vaiheissa niin käsin kuin tuotantorobottien avustamana.  

 

Tuotantovaiheiden osittaisella automatisoinnilla pyrimme takaamaan mahdollisimman korkean tuotantokapasiteetin, kustannustehokkuuden sekä tuotteiden tasalaatuisuuden. Automatisointia hyödynnämme muun muassa tuotteiden koneistuksissa sekä kokoonpanossa. 

Anchor 1

Tuotantomenetelmät

RTM (Resin Transfer Molding) 

Pääasiallinen tuotantomenetelmämme on RTM, jossa nestemäinen hartsi syötetään paineella alipaineistettuun muottiin. Menetelmän avulla voidaan tuottaa korkea- ja tasalaatuisia kappaleita, joiden mitta- ja toistotarkkuudet ovat erinomaiset. Suljettujen muottien menetelmässä myös työturvallisuus on erinomaisella tasolla, koska hartsiin ei tarvitse koskea ennen sen kovettumista. Muihin komposiittien valmistustapoihin verrattuna sen etuna on skaalattavuus. 

P9070004.JPG
Img-9.jpg

Puristus

Puristamalla voimme valmistaa tuotteita esimerkiksi esikyllästetyistä lujite- eli prepreg-materiaaleista. Olemme erikoistuneet valmistamaan suurimmillaan 1200 x 1200 mm kokoisia tuotteita. 

Laadun varmistus

Laadun varmistus on keskeinen osa tuotekehitys- ja tuotantoprosessiamme, jota johdetaan ISO 9001:2015 laatustandardin mukaisesti. Jotta tuotteet tarjoaisivat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, valmistamme ja viimeistelemme ne tarkasti määriteltyjen laatukriteerien mukaisesti. 

RV_OAC_Tech_Img-16 (1).jpg
OAC_tuotanto_2021-09-15_Img-1_edited.jpg

Tuotannon työkalut

Käyttämämme tuotantomenetelmät vaativat kaksipuoleiset työkalut. Olemme suunnitelleet työkaluja sekä työkalujen muutoksia,  omaan valmistuksen että asiakkaidemme tarpeisiin, yrityksemme alkuajoista asti.  

 

Ennen sarjavalmistusta tehtävät prototyypit ja yksittäiskappaleet, tai muuten suuremmat tuotteet valmistamme alipaineinfuusiolla. Käytössämme on myös muita kustannustehokkaita prototypointimenetelmiä.

ELINKAARIHALLINTA

Meille on esiarvoisen tärkeää, että valmistamamme tuotteet toimivat ja kestävät pitkään.

Teollisessa tuotannossa on kuitenkin luonnollista, että ennen pitkää tuotteiden mallit, muotit ja laitteet vanhentuvat tai ne korvataan uusilla.

 

Osaamme käsitellä ja kierrättää käytöstä poistuneet tuotteemme uusiokäyttöön.

bottom of page