top of page

Tech-palvelut

Palvelujemme tuottamisesta vastaavat tuotekehitys- ja tuotantotiimimme. Lue lisää tiimeistä ja palveluista.

RV_OAC_Tech_Img-02.jpg
Tech tuotekehitys

Ketterä tuotekehitystiimimme hallitsee tuotteiden konseptoinnin, muotoilun, valmistustekniikan valinnan sekä sarjavalmistuksen tuotannollistamisen.

 

Käytämme tehokkaita nykyaikaisia suunnitteluohjelmia kuten SolidWorks ja Rhinoceros 3D. Meillä on laajasti kokemusta nykyaikaisista pikavalmistusratkaisuista tuotekehitysvaiheessa ja hyödynnämme muun muassa 3D-tulostusosaamista tehokkaasti.

Anchor R&D

TEOLLINEN MUOTOILU

Konseptoimme ja kehitämme erilaisia tuotteita ja ratkaisukokonaisuuksia, sekä tarjoamme erilaisia suunnittelu- ja mallinnuspalveluja riippumatta tuotekehityksesi vaiheesta.

 

Asiantuntijoillamme on laajasti muotoiluosaamista eri toimialoilta aina puolustusteollisuudesta pienelektroniikan valmistamiseen.

RV_OAC_Tech_Img-13.jpg
kuitu-11.jpg

PROTOTYPIOINTI

Uusien tuotteiden suunnittelu vaatii usein prototyyppien valmistusta. Prototyypeillä varmistetaan tuotteen toiminnallisuus ja lujuus.

 

Prototyyppien valmistukseen käytämme muun muassa nykyaikaisia pikamallinnusmenetelmiä yhdistettynä kalvoinfuusioteknologiaan, jolloin pystymme valmistamaan monimutkaisia kappaleita ilman merkittäviä muottikustannuksia 

materiaalien ja
teknologioiden valinta

Tuotekehitystiimissämme on laajalti kokemusta eri komposiittimateriaaleista, mikä auttaa meitä valitsemaan kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvat valmistusmateriaalit sekä teknologiat.

 

Teemme tarvittaessa myös lujuuslaskelmia ja materiaalien lujuustestauksia, jotta tuotteet täyttävät varmasti kaikki vaadittavat kriteerit.

OACTech- Carbon1
OACTech- Carbon9

TESTAUS

Valmistuslaitteiden ohella meillä on omat testausjärjestelmät ja -laitteistot. Testaamalla varmistamme, että valmistamamme ratkaisut täyttävät niille asetetut vaatimukset.

TUOTANNOLLISTAMINEN

Tuotannollistaminen on tärkeä vaihe ennen varsinaisen sarjatuotannon aloittamista. Suunnittelemme tuotantoprosessit, työkalut ja muotit huolella ja mietimme, mitkä työvaiheet voidaan mahdollisesti automatisoida. 

RV_OAC_Tech_Img-04.jpg
Tech tuotanto
RV_OAC_Tech_Img-17.jpg

Tuotantotiimiemme ammattilaiset ovat sarjavalmistuksen mestareita. Työskentelemme sarjatuotannon eri vaiheissa niin käsin kuin tuotantorobotteja apuna käyttäen. 

 

Tuotantovaiheiden osittaisella automatisoinnilla pyrimme takaamaan mahdollisimman korkean tuotantokapasiteetin, kustannustehokkuuden sekä tuotteiden tasalaatuisuuden. Automatisointia hyödynnämme muun muassa tuotteiden koneistuksissa sekä kokoonpanossa. 

Anchor 1

Tuotantomenetelmät

RTM (Resin Transfer Molding) 

Suuri osa valmistamistamme komposiittituotteista tehdään Resin Transfer Molding (RTM) -teknologialla.

 

RTM-teknologiassa kuivat lujitekuidut ladotaan mahdollisen ydinaineen kanssa kaksipuoleiseen, hermeettisesti suljettavaan muottiin. Alipaineen avustamana nestemäinen hartsi pumpataan muottiin, jossa se kyllästää lujitekuidut ja kovetuttuaan muodostaa muiden materiaalien kanssa komposiittirakenteen. 

 

RTM-menetelmän etuina ovat viimeistelty pinnanlaatu, korkea mittatarkuus ja tuotteiden tasalaatuisuus. Niin ikään lämmitettävät muotit mahdollistavat nopean tahtiajan. 

P9070004.JPG
Img-9.jpg

Puristus

Puristamalla voimme valmistaa tuotteita esimerkiksi esikyllästetyistä lujite- eli prepreg-materiaaleista. Olemme erikoistuneet valmistamaan suurimmillaan 1200 x 1200 mm kokoisia tuotteita. 

Laadun varmistus

Laadun varmistus on keskeinen osa tuotekehitys- ja tuotantoprosessiamme, jota johdetaan ISO 9001:2015 laatustandardin mukaisesti.

 

Jotta tuotteet tarjoaisivat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, valmistamme ja viimeistelemme ne tarkasti määriteltyjen laatukriteerien mukaisesti. 

RV_OAC_Tech_Img-16 (1).jpg
OAC_tuotanto_2021-09-15_Img-1_edited.jpg

Tuotannon työkalut

Pyrimme valmistamaan tuotteet kaksipuolisia muottityökaluja käyttäen, jotta lopputuotteen kaikki pinnat ovat tasaisia ja viimeisteltyjä. Jo yrityksen alkuvaiheista lähtien olemme suunnitelleet työkaluja ja niiden muutoksia sekä oman valmistuksen että asiakkaidemme tarpeisiin. 

 

Ennen sarjavalmistusta tehtävät prototyypit ja yksittäiskappaleet tai kooltaan suuremmat tuotteet valmistamme esimerkiksi alipaineinfuusiolla. Käytössämme on myös muita kustannustehokkaita prototypointimenetelmiä.

ELINKAARIHALLINTA

Meille on esiarvoisen tärkeää, että valmistamamme tuotteet toimivat ja kestävät pitkään.

Teollisessa tuotannossa on kuitenkin luonnollista, että ennen pitkää tuotteiden mallit, muotit ja laitteet vanhentuvat tai ne korvataan uusilla. Osa elinkaarihallintaamme on kierrättää käytöstä pois jääneitä materiaaleja.

 

Keräämme lujitekuitujätettä uusiokäyttöön ja olemme mukana lujitemuovijätteen kierrätyshankkeessa (KIMURA). Selvitämme parhaillaan myös tuotantomme hiilijalanjälkeä.

bottom of page